Va aflati aici: Prima pagina > Cărţi publicate > Catalog de Carte Veche

Imagine mare

Catalog de Carte Veche

 
Numeroşi cercetători au atras atenţia asupra valorilor de carte veche din Şcheii Braşovului, începând cu Nicolae Iorga şi continuând cu P.P.Panaitescu, Ion Bogdan, Costantin Lacea şi alţii. Nimeni însă nu s-a încumetat să realizeze un catalog complet al acestui impresionant fond de carte veche, deşi competente lucrări au cunoscut lumina tiparului sub semnărtura lui Candid Muşlea, Costantin Lacea şi mai recent Elena Linţa (a se vedea Bibliografia).
            Suntem conştienţi de limitele lucrării de faţă, datorită imensului material care ne stă în faţă, dar şi sporadicelor cercetări, care s-au făcut pană în prezent. Încercăm totuşi să realizăm un catalog complet, care să includă cronologic toată cartea veche existentă în arhiva istorică din Şcheii Braşovului, fără a separa cartea tipărită de manuscris, tocmai pentru a se înţelege că ele funcţionau concomitent şi fuzionau prin întrebuinţare.
            Primul volum valorifică patrimoniul de carte veche din Şchei până la anul 1700, pentru ca celelalte volume, în curs de redactare să prezinte întregul fond de carte veche până la anul 1830, perioadă pe care o propune şi Bibliografia Romanească Veche o statuează pentru cartea veche romanească, prin cele 4 monumentale volume editate de Nerva Hodoş, Ion Bianu şi Dan Simonescu (a se vedea Bibliografia).
            Am prezentat cărţile, reproducând integral foaia de titlu, conţinutul cărţii, descrierea acesteia, însemnările marginale şi bibliografia aferentă, adăugând şi contribuţii privind importanţa acesteia, în baza cercetărilor noastre.
 
Această carte poate fi achiziţionată de la muzeul Primei Şcoli Româneşti contra sumei de 50 lei.