Va aflati aici: Prima pagina > Cărţi publicate

Cărţi publicate

Cărţi publicate în decursul timpului de către directorul muzeului, Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean, după o activitate de cercetare în domeniu de peste 42 de ani.

 Catalog de Carte VecheCatalog de Carte Veche 
Numeroşi cercetători au atras atenţia asupra valorilor de carte veche din Şcheii Braşovului, începând cu Nicolae Iorga şi continuând cu P.P.Panaitescu, Ion Bogdan, Costantin Lacea şi alţii.  [Detalii]


Istoria ImnuluiIstoria Imnului 
Cântecul patriotic, indiferent de forma pe care o îmbracă (protestatar, de revoltă, imn, cântec de masă etc.) declanşa emoţii spirituale, care facilitau închegarea în unitate a celor care, mânaţi de aceleaşi idealuri, îşi găseau întîlnire comună sub lumina semnificaţiilor patriotice lansate de cântecul agitatoric.  [Detalii]


Istoricul TroiţelorIstoricul Troiţelor 
Lucrarea de faţă este rodul unei îndelungate căutări şi rostuiri sub imperativul situaţiei: distrugerea prin ignoranţă şi necunoaştere a acestor valori patrimoniale, care ne-au fost lăsate de înaintaşi spre veşnică păstrare, în baza conştiinţei de creştin, cu care aceşti locuitori din Şchei s-au alimentat de-a lungul veacurilor.  [Detalii]


Junii din Şcheii BraşovuluiJunii din Şcheii Braşovului 
În ciuda unei importanţe deosebite, pe care Obiceiul Junilor din Şcheii Braşovului o cunosc în context naţional şi universal, preocupările monografice privind acest obicei, atât de particular şi cu profunde implicaţii în moştenirea milenară a acestui popor, sunt sporadice, majoritatea celor care au scris despre acest obicei mărginindu-se la descrierea lui şi mai puţin au încercat o aprofundare a semnificaţiilor degajate de această tradiţie a Şcheilor, excepţie făcând studiul de folclor al lui Ion Muşlea din 1931 şi Alexandru Surdu, într-o lucrare mai recentă.  [Detalii]


Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii BraşovuluiMitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului 
,,Atât de greu şi de anevoie de scos la lumină se pare a fi adevărul pentru istorie, fiindcă cei care au venit mai la urmă, au înaintea lor timpul, care întunecă cunoaşterea faptelor, iar istoria faptelor şi vieţilor contemporane strică şi falsifică adevărul, când, prin invidie şi ură, când prin dorinţa de a plăcea şi linguşi...”  [Detalii]


Prima Şcoală RomâneascăPrima Şcoală Românească 
Şcoala, prin statutul ei deosebit, a instituţionalizat didactic învăţătura oferită până atunci exclusiv în mediul familial sau prin biserică, funcţionând sub egida străvechii biserici voievodale «Sf. Nicolae», şcoala din Şchei îşi împleteşte destinul, în epoca medievală, cu aceasta, în sensul că slujitorii bisericii sunt preocupaţi de bunul mers al şcolii, activând ca dascăli sau organizatori ai ei. Ca atare, documentele de epocă surprind activitatea şcolii în legătură cu cea a bisericii şi a deservenţilor ei, în bună parte valoroşi cărturari.  [Detalii]