Va aflati aici: Prima pagina > Vizitaţi muzeul

Vizitaţi muzeul

Vă invităm să vizitaţi virtual sălile muzeului "Prima Şcoala Românească" din Braşov, aşteptându-vă să treceţi pragul muzeului pentru a vedea toate exponatele muzeului.

Sala de clasă "Anton Pann"Sala de clasă "Anton Pann" 
Aminteşte nu numai de popasurile repetate ale marelui povestitor Anton Pann, dar şi de şcoala veche, atestată de cronica locală la anul 1495, şcoala din Schei îşi confirmă existenţa în condi­ţiile anului 1390, pentru ca un Omiliar manual şcolar descoperit recent presupune existenţa şcolii în veacurile XI-XII.  [Detalii]


Sala "Diaconul Coresi"Sala "Diaconul Coresi" 
"Dac-am cetit, binp am ispitit şi socotit şi am aflat că toate tâlcuiesc, acleve-rează şi întăresc cu Scriptura sfântă şi mie tare plăcură şi am scris cu tipariul voao fraţilor românilor să vă fie pre învăţătură" - Diaconul Coresi  [Detalii]


Sala "Cartea şi Cărturarii braşoveni"Sala "Cartea şi Cărturarii braşoveni" 
Slujind în egală măsură şcoala şi biserica, dascălii braşoveni au creat valori care au menţinut nestinsă flacăra de cultură din Scheii Braşovului. Copişti, traducători, creatori de limbă literară, muzică şi artă, ei sunt reprezentaţi în această sală prin câteva dintre valorile adăpostite în arhiva istorică a muzeului.  [Detalii]


Sala "Cartea, factor de unitate naţională"Sala "Cartea, factor de unitate naţională" 
In condiţii medievale, obligaţi să trăim despărţiţi arbitrar în ţinuturi diferite, cartea şi limba ei română a ţinut laolaltă unit spiritual acest popor. In acesta sala sunt expuse ca argument cele mai valoroase monumente de limbă română medievală.  [Detalii]


Sala cu vatrăSala cu vatră 
Un mic colţ etnografic reprezentat de vatră, icoane pe sticlă şi obiecte casnice specifice Scheiului, permit vizitatorului o impresie afectivă pentru cunoaşterea tradiţiilor locale.  [Detalii]